GA-Micro-organismen

In het Groot Aderven zijn heel veel Micro-organismen te vinden. Ik heb er een aantal mooie uitgehaald.